Svazková škola Panská pole, základní škola
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazykČJpovinný 
Matematika Mpovinný 
Anglický jazykAjpovinný 
Člověk a jeho světČJSpovinný 
Hudební výchovaHvpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Pedagogická intervence SPUSPUnepovinný 
Počet předmětů: 9