Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazyk a literaturaČjpovinný 
Tělesná výchovaTvpovinný 
Praktické činnostipovinný 
Individuální logopedická péčeIlpnepovinný 
Anglický jazyk nepovinnýAjNnepovinný 
Sportovní výchova nepovinnýSvNnepovinný 
Anglický jazykAjpovinný 
MatematikaMpovinný 
InformatikaInfpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
Přírodovědapovinný 
VlastivědaVlpovinný 
Hudební výchovaHvpovinný 
Výtvarná výchovaVvpovinný 
Německý jazykNjpovinný 
Člověk a svět práceČasppovinný 
EkologieEkopovinný 
Ruský jazykRjpovinný 
DějepisDpovinný 
Výchova k občanstvíVkopovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
Přírodopispovinný 
ZeměpisZpovinný 
Výchova ke zdravíVkzpovinný 
Speciálně pedagogická péčeSPPnepovinný 
Český jazykČjpovinný 
Počet předmětů: 27