Základní škola, Netolice, okres Prachatice
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Mgr. Blažíčková Pavla  
Mgr. Bodláková Markéta  
Mgr. Borovková Jiřina jirina.borovkova@zsnetolice.cz
Mgr. Bourová Jana jana.bourova@zsnetolice.cz
Bukačová Jitka  
Mgr. Bukačová Lenka736686882lenka.bukacova@zsnetolice.cz
Bukačová Věra vera.bukacova@zsnetolice.cz
Mgr. Buřičová Jana  
Mgr. Caletková Alena  
Mgr. Dvořáková Blanka  
Dvořáková Martina  
Mgr. Ferenčíková Lenka  
Mgr. Fiala Božetěch bozetech.fiala@zsnetolice.cz
Ing. Filišteinová Lenka lenka.filisteinova@zsnetolice.cz
Mgr. Hackl Václav hackl.vaclav@zsnetolice.cz
Mgr. Hůrská Jana jana.hurska@zsnetolice.cz
Ing. Chmelíčková Silvie A. DiS.  
Ing. Jelínková Zdena  
Klimešová Ivana  
Mgr. Křížová Lenka  
Mgr. Kubičková Iva  
Kubová Jana jana.kubova@zsnetolice.cz
Mgr. Lálová Jitka  
Mgr. Macáková Hana hana.macakova@zsnetolice.cz
PaedDr. Mühlsteinová Jana  
Mgr. Pártl Theodor theodor.partl@zsnetolice.cz
Petrášková Jiřina JPetraskova@seznam.cz
Podlešáková Jana  
Reindlová Marie  
Mgr. Roháček Michal  
Mgr. Roháčková Magdaléna  
Mgr. Roubíčková Žaneta  
Mgr. Sklářová Petra petra.sklarova@zsnetolice.cz
Mgr. Stará Amálie  
Svobodová Andrea  
Mgr. Šipanová Hana crazies@seznam.cz
Mgr. Turková Gabriela gabriela.turkova@zsnetolice.cz
Mgr. Vovesný Ladislav ladislav.vovesny@zsnetolice.cz
Počet učitelů: 38