Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace
Úvodní stránka

Charakteristika školy

V současné době působí na škole 14 pedagogických pracovníků a 3 provozní (nepedagogičtí) pracovníci.

Vyučuje se podle ŠVP Komplexní pohled na svět. V rámci vlastní profilace se ve škole zaměřujeme především na vyučování přírodovědných předmětů.

Školu navštěvuje 103 žáků z obcí spravovaných 7 obecními úřady Mladecko, Jakartovice (Deštné, Bohdanovice, Hořejší Kunčice), Hlavnice, Bratříkovice, Litultovice, Lhotka u Litultovic (Životské Hory), Vítkov.

Škola má 9 tříd a dvě oddělení školní družiny po 30 žácích.

Škola pořádá řadu akcí pro žáky i veřejnost, např.: výstavky s akademiemi, sportovní akce, divadelní a filmová představení, návštěvy muzeí, planetária a v neposlední řadě i dny otevřených dveří. Žáci naší školy se pravidelně účastní různých soutěží sportovních, uměleckých nebo vědomostních. Jsou to např.: turnaje ve vybíjené, výtvarné a literární soutěže, přírodovědné, zahrádkářské a lesnické soutěže, soutěž v technických dovednostech, Zlatý list a olympiády odborných předmětů.

Při škole, i při školní družině funguje velké množství zájmových kroužků, ze kterých si děti mohou vybrat a navštěvovat je. Namátkou např.: sportovní, hudebně-dramatický kroužek, kroužek dovedných rukou, angličtina pro druhou třídu, přírodovědný kroužek.

 

Specifikum školy

Zvláštností této školy je, že se nachází v malé obci okrajové části bývalého okresu. Většina žáků do školy dojíždí. Za daných podmínek bylo nezbytností sestavit časový plán a školní rozvrh tak, aby byl žákům hlavně v zimním období umožněn bezpečný a včasný návrat do jejich domovů. Začátek a konec školního vyučování je navázán na dopravní obslužnost. Začátek vyučování je v 7.40 hodin, šestá hodina končí v 13.05 hodin a osmá hodina končí ve 14.50 hodin.

Provozní doba školní družiny je od 7.00 hodin do 16:15 hodin. 

Toto časové uspořádání umožňuje rozvíjet práci v zájmových kroužcích a školní družině v plném rozsahu. Žáci jsou také v odpoledních hodinách svými učiteli připravováni na olympiády a soutěže, probíhá náprava poruch učení s dyslektickými asistenty. Na škole působí 1 asistentka pedagoga.