Základní škola a mateřská škola Měčín - příspěvková organizace
KWE005
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Bauerová Alena376 395 107bauerova@zsmecin.cz
Ing. Bezděková Barbora376 395 107bezdekova@zsmecin.cz
Cintulová Alena376 395 107cintulova@zsmecin.cz
Mgr. Časta Vlastimil Casta.Vlastimil@zsmecin.cz
Mgr. Čejková Václava376 395 107cejkova@zsmecin.cz
Havlíčková Petra733 144 361havlickova@zsmecin.cz
Havlíková Alena  
Chloupková Marie376 395 107chloupkova@zsmecin.cz
Mgr. Jankechová Radmila376 395 107jankechova@zsmecin.cz
Kolihová Jaroslava376 395 107kolihova@zsmecin.cz
Mgr. Kovandová Hana376 395 107kovandova@zsmecin.cz
Krýzlová Jana DiS.376 395 107kryzlova@zsmecin.cz
Kubernátová Nikola kubernatova@zsmecin.cz
Mgr. Mašát Radek  
Mgr. Rábová Jana376 395 107rabova@zsmecin.cz
Mgr. Sedláková Jitka376 395 107sedlakova@zsmecin.cz
Ing. Svojanovský Jindřich  
Mgr. Šustáčková Michaela376 395 107sustackova@zsmecin.cz
Mgr. Toušová Eva376 395 107tousova@zsmecin.cz
Vizingerová Jitka  
Vladařová Vlasta376 395 107vladarova@zsmecin.cz
Mgr. Zahálka Jiří376 395 107zahalka@zsmecin.cz
Mgr. Zámečníková Miroslava376 395 107zamecnikova@zsmecin.cz
Počet učitelů: 23