Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
VlastivědaVlpovinný 
PřírodovědaPřvpovinný 
Logopedická nápravaLognepovinný 
Dyslektická nápravaDysnepovinný 
Základy animaceZApovinně volitelný 
Umění a kulturaUKpovinný 
Hravá angličtinaHAjpovinný 
Pedagogická intervencePgInepovinný 
Moderní dějiny interaktivněMDIpovinně volitelný 
TechnikaTEpovinně volitelný 
Tvořivé čteníTCpovinně volitelný 
Digitální technologieDTpovinný 
Rukodělné činnostipovinně volitelný 
Tvořivé činnostipovinně volitelný 
Angličtina hrouAjhpovinně volitelný 
Seminář přírodovědných předmětůSPpřpovinně volitelný 
Technika a základy animaceTZapovinně volitelný 
Český jazyk Čjpovinný 
MatematikaMpovinný 
Anglický jazykAjpovinný 
Německý jazykNjpovinný 
Ruský jazykRjpovinný 
Matematika v praxiMPpovinný 
Výchova k občanstvíVOpovinný 
DějepisDpovinný 
Prevence a intervencePI  
Člověk a jeho světČlSpovinný 
Hudební výchovaHvpovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
PřírodovědaPřvpovinný 
Přírodopispovinný 
ZeměpisZpovinný 
Výtvarná výchovaVvpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Tělesná výchovaTvpovinný 
Pěstitelské prácePPrpovinný 
Sportovní výchovaSvpovinně volitelný 
Sborový zpěvSzpovinně volitelný 
Technické práceTPrpovinný 
Konverzace v angl. jazyceKAjpovinně volitelný 
Osobnostní rozvojORpovinný 
Zdravý životpovinný 
Příprava pokrmůPřPopovinný 
Přírodovědná praktikaPřPrpovinně volitelný 
Volba povoláníVPpovinný 
Kresba a malbaKMpovinně volitelný 
Seminář ze zeměpisuSZepovinně volitelný 
Počet předmětů: 48