Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, příspěvková organizace
Úvodní stránka

Vítejte na stránkách ZŠ Vysoké Mýto,KNÍŘOV,p.o.

Jsme škola s úplným 1. stupněm pro 85 dětí, které k nám dojíždějí z okolních vesnic a blízkého Vysokého Mýta. Výuka probíhá v 1. až 5. ročníku dle našeho ŠVP "Tvořivý Knířováček". Naší prioritou je, aby žáci chodili do školy rádi, stejně jako jejich učitelé. Zaměřujeme se na vzdělávání v oblasti rozvoje čtenářské a informační gramotnosti i anglického jazyka, který se v naší škole vyučuje již od 1.ročníku a to zábavnou a hravou formou. Důraz klademe na enviromentalní výchovu.

Mezi naše priority, které rodičům nabízíme patří zejména:

  • atmosféra pohody a radosti
  • individuální přístup ke každému žákovi
  • malý počet dětí ve třídě
  • pedagogický doprovod v autobusovém spojení
  • smyslové a prožitkové učení
  • několikadenní pobyt v přírodě
  • vlastivědné a přírodovědné exkurze
  • školní slavnosti
  • multikulturní a ekologickou výchovu
  • moderní a nadstandardní vybavení školy

Žáci mohou navštěvovat různorodé zájmové kroužky:

Anglická konverzace

Kreativní dílny 

Florbal

Sportovní hry 

Keramická dílna

Přírodovědný kroužek

Hrátky s výpočetní technikou

Čtenářský klub 

Klub zábavné logiky a deskových her

Country tance

 

" Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já pochopím."

                                                                                                                                                        Konfucius