Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Zeměpisný seminářZeS-Vpovinně volitelný 
InformatikaInf-Vpovinně volitelný 
Čtenářské dílnyČteD-Vpovinně volitelný 
Jazykové praktikumJazP-Vpovinně volitelný 
Český jazyk a literaturaČJLpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
Ruský jazykRJpovinný 
Polský jazykPJpovinný 
MatematikaMpovinný 
Informační a komunikační technologieIKTpovinný 
Člověk a jeho světČaJSpovinný 
PřírodovědaPřípovinný 
DějepisDpovinný 
Výchova k občanstvíVkOpovinný 
FyzikaFypovinný 
ChemieChpovinný 
Přírodopispovinný 
ZeměpisZpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Výchova ke zdravíVkZpovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Finanční matematikaFM-Vpovinně volitelný 
Přírodovědný seminářPřS-Vpovinně volitelný 
Sportovní hrySH-Vpovinně volitelný 
Seminář z českého jazykaČJ-Vpovinně volitelný 
Seminář z matematikyM-Vpovinně volitelný 
Konverzace v cizím jazyceKonCJ-Vpovinně volitelný 
Společenskovědní seminářSVS-Vpovinně volitelný 
ProgramováníProg-Vpovinně volitelný 
Seminář z chemieSCh-Ppovinně volitelný 
Mediální výchovaMVpovinně volitelný 
NáboženstvíNáb-Nnepovinný 
Speciálně pedagogická péčePSPPpovinný 
Pedagogická intervencePIpovinný 
Počet předmětů: 37