Základní škola Chrást, okres Plzeň-město, příspěvková organizace
Denní rozvrh tříd
04.12.2023
 
0
06:45 - 07:30
1
07:40 - 08:25
2
08:35 - 09:20
3
09:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:25 - 12:10
6
12:20 - 13:05
7
13:10 - 13:55
8
14:05 - 14:50
I.A
ČjI.A
Davidová D.
1A
MI.A
Davidová D.
1A
ČlsI.A
Davidová D.
1A
ČjI.A
Davidová D.
1A
I. B
ČjI. B
Přindová E.
1B
MI. B
Přindová E.
1B
TvI. B
Zborníková M.
MalTV
ČjI. B
Přindová E.
1B
II.A
ČjII.A
Jílková Z.
2A
MII.A
Jílková Z.
2A
ČjII.A
Jílková Z.
2A
TvII.A
Vojáčková Suchá A.
MalTV
ČjII.A
Jílková Z.
2A
III.A
ČjIII.A
Mašková E.
3A
MIII.A
Mašková E.
3A
AjIII.A
Přindová E.
3A
ČlsIII.A
Mašková E.
3A
ČjIII.A
Mašková E.
3A
IV.A
ČjIV.A
Pourová M.
4A
MIV.A
Pourová M.
4A
ČlsIV.A
Scheinherrová V.
4A
IV.A
Jílková Z.
4A
IV.A
Pourová M.
4A
AjIV.A
Šafránková M.
2A
AjIV.A
Šafránková M.
5B
V.A
MV.A
Váňová V.
5A
AjV.A
Karpíšková Š.
5A
ČjV.A
Princová K.
5A
ČjV.A
Princová K.
5A
TvV.A
Vojáčková Suchá A.
VelTV
TvV.A
Vojáčková Suchá A.
VelTV
V. B
ČjV. B
Šafránková M.
5B
ČjV. B
Šafránková M.
5B
MV. B
Šafránková M.
5B
AjV. B
Karpíšková Š.
5B
PhV. B
Scheinherrová V.
MalTV
VI.A
MVI.A
Strejcová Z.
6A
ČjVI.A
Weiszová P.
6A
FVI.A
Strejcová Z.
6A
HvVI.A
Výrutová I.
6A
AjVI.A
Karpíšková Š.
7A
AjVI.A
Karpíšková Š.
7A
InfVI.A
Zborníková M.
6A
InfVI.A
Zborníková M.
6A
VII.A
VkoVII.A
Vojáčková Suchá A.
7A
MVII.A
Váňová V.
7A
AjVII.A
Karpíšková Š.
7A
ZVII.A
Lorencová I.
7A
HvVII.A
Výrutová I.
5A
ČjVII.A
Princová K.
5A
VIII.A
ČjVIII.A
Doubková T.
8A
AjVIII.A
Princová K.
8A
VIII.A
Vojáčková Suchá A.
8A
MVIII.A
Strejcová Z.
8A
ChVIII.A
Strejcová Z.
6A
ZVIII.A
Lorencová I.
9B
VIII.B
ZVIII.B
Lorencová I.
8B
DVIII.B
Doubková T.
8B
ČjVIII.B
Weiszová P.
8B
VIII.B
Scheinherrová V.
8B
VvVIII.B
Lorencová I.
8A
MVIII.B
Váňová V.
8B
IX.A
ČjIX.A
Weiszová P.
9A
NjIX.A
Zborníková M.
9A
MIX.A
Váňová V.
9A
AjIX.A
Weiszová P.
9A
VkoIX.A
Doubková T.
9A
VkoIX.A
Doubková T.
9A
IX. B
AjIX. B
Princová K.
9B
IX. B
Scheinherrová V.
9B
DIX. B
Doubková T.
9B
MIX. B
Váňová V.
9B
ČjIX. B
Weiszová P.
9B
ChIX. B
Strejcová Z.
6A