Základní škola Břest, okres Kroměříž
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Počítačový kroužekPC krnepovinný 
Český jazykČJpovinný 
Český jazyk cvičeníČJ-cvpovinně volitelný 
Český jazyk a literaturaČJaLpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
Pohybový kroužekPoKrnepovinný 
DějepisDpovinný 
VlastivědaVlapovinný 
ZeměpisZpovinný 
MatematikaMpovinný 
Matematická cvičeníM-cvpovinně volitelný 
PřírodovědaPřvpovinný 
Přírodopispovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
InformatikaInfpovinný 
NáboženstvíNábnepovinný 
Výchova k občanstvíVOpovinný 
Člověk a jeho světČaJSpovinný 
Výchova ke zdravíVZpovinný 
Člověk a svět práceČaSPpovinný 
Komunikace a médiaKaMpovinně volitelný 
Počet předmětů: 26