Základní škola Břest, okres Kroměříž
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazyk cvičeníČJ-cvpovinně volitelný 
Český jazykČJpovinný 
Český jazyk a literaturaČJaLpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
Matematická cvičeníM-cvpovinně volitelný 
MatematikaMpovinný 
VlastivědaVlapovinný 
DějepisDpovinný 
ZeměpisZpovinný 
PřírodovědaPřvpovinný 
Přírodopispovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
Člověk a jeho světČaJSpovinný 
InformatikaInfpovinný 
Výchova k občanstvíVOpovinný 
Výchova ke zdravíVZpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Člověk a svět práceČaSPpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Komunikace a médiaKaMpovinně volitelný 
NáboženstvíNábnepovinný 
Počítačový kroužekPC krnepovinný 
Dopravní kroužekDoKnepovinný 
Pohybový kroužekPoKrnepovinný 
Počet předmětů: 27