Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazyk a literaturaČjpovinný 
Anglický jazykAjpovinný 
Ruský jazykRjpovinně volitelný 
Německý jazykNjpovinně volitelný 
MatematikaMpovinný 
InformatikaInfpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
VlastivědaVlpovinný 
PřírodovědaPřípovinný 
DějepisDpovinný 
Výchova k občanstvíVopovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
Přírodopispovinný 
ZeměpisZpovinný 
Hudební výchovaHvpovinný 
Výtvarná výchovaVvpovinný 
Tělesná výchovaTvpovinný 
Výchova ke zdravíVzpovinný 
Praktické činnostipovinný 
EkologieEkpovinně volitelný 
Ekologie2Ekpovinně volitelný 
Etická výchovaEv  
Mediální výchovaMv  
Sportovní hryShpovinně volitelný 
Výtvarné činnosti  
Výtvarné činnosti1Vč1  
Domácí naukyDnpovinně volitelný 
NáboženstvíNábnepovinný 
Konverzace v anglickém jazyceAJkpovinně volitelný 
Školní družinaŠD  
Školní klubŠK  
Počet předmětů: 32