Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Italský jazykIJpovinně volitelný 
Výchova ke zdravíVKZpovinný 
Anglický jazyk rozšířenýAJRpovinně volitelný 
Španělský jazykŠJpovinně volitelný 
ProjektyPropovinný 
Osobnostní a sociální výchovaOSVpovinný 
Čeština jako cizí jazykČjUpovinně volitelný 
Přírodovědné bádáníPřBpovinně volitelný 
Osobnostně - rozvojový seminářORSpovinně volitelný 
Čtenářská gramotnostČGpovinně volitelný 
Programování IPropovinně volitelný 
Sportovní seminářSpSpovinně volitelný 
Umělecký ateliérUmApovinně volitelný 
Chemicko-fyzikální praktikaChFPpovinně volitelný 
Kultura německy mluvících zemíNjRpovinně volitelný 
Tradiční a netradiční sportyTNSpovinně volitelný 
Tvořivé ruceTRpovinně volitelný 
Rozšiřující seminář RSempovinně volitelný 
Rozšiřující seminářRSem1povinně volitelný 
PřírodovědaPŘÍpovinný 
Dějiny 20. stoletíD20povinně volitelný 
Francouzský jazykFJpovinně volitelný 
InformatikaIFpovinný 
Německý jazykNJpovinně volitelný 
Pracovní výchovaPVpovinný 
Ruský jazykRJpovinně volitelný 
Český jazykČJpovinný 
Český jazyk a literaturaČJLpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
DějepisDpovinný 
Občanská výchovaOVpovinný 
Rodinná výchovaRVpovinný 
VlastivědaVLpovinný 
ZeměpisZEpovinný 
MatematikaMApovinný 
Přírodopispovinný 
FyzikaFYpovinný 
ChemieCHpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
PrvoukaPRVpovinný 
Počet předmětů: 43