Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Italský jazykIJpovinně volitelný 
Výchova ke zdravíVKZpovinný 
Anglický jazyk rozšířenýAJRpovinně volitelný 
Španělský jazykŠJpovinně volitelný 
ProjektyPropovinný 
Čeština jako cizí jazykČjUpovinně volitelný 
Přírodovědná praktikaPřPpovinně volitelný 
Osobnostně - rozvojový seminářORSpovinně volitelný 
Čtenářská gramotnostČGpovinně volitelný 
Programování a logikaLogpovinně volitelný 
Sportovní seminářSpSpovinně volitelný 
Umělecký ateliérUmApovinně volitelný 
Chemicko-fyzikální praktikaChFPpovinně volitelný 
Kultura německy mluvících zemíNjRpovinně volitelný 
Tradicní a netradiční sportyTNSpovinně volitelný 
Tvořivé ruceTRpovinně volitelný 
Seminář z českého jazykaČSempovinně volitelný 
Seminář z matematikyMSempovinně volitelný 
Francouzský jazykFJpovinně volitelný 
InformatikaIFpovinný 
Německý jazykNJpovinně volitelný 
Pracovní výchovaPVpovinný 
Ruský jazykRJpovinně volitelný 
Český jazykČJpovinný 
Český jazyk a literaturaČJLpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
DějepisDpovinný 
Občanská výchovaOVpovinný 
Rodinná výchovaRVpovinný 
VlastivědaVLpovinný 
ZeměpisZEpovinný 
MatematikaMApovinný 
Přírodopispovinný 
FyzikaFYpovinný 
ChemieCHpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
PrvoukaPRVpovinný 
Osobnostní a sociální výchovaOSVpovinný 
Počet předmětů: 41