Základní škola Vítězství Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Zdravotní tělesná výchovaZtvpovinný 
ChováníChv  
Český jazykCjpovinný 
Anglický jazykAjpovinný 
Německý jazykNjpovinný 
MatematikaMpovinný 
Přírodopispovinný 
PrvoukaPrpovinný 
Člověk a světČaSpovinný 
PřírodovědaPřvpovinný 
ZeměpisZpovinný 
DějepisDpovinný 
FyzikaFypovinný 
ChemieChpovinný 
InformatikaInfpovinný 
Občanská výchovaOvpovinný 
Výchova ke zdravíVkZpovinný 
Estetická výchovaEsVpovinný 
Společenská výchovaSpVpovinný 
Pracovní vyučováníPvpovinný 
Hudební výchovaHvpovinný 
Tělesná výchovaTvpovinný 
Výtvarná výchovaVvpovinný 
VlastivědaVlapovinný 
Rozumová výchovaRVpovinný 
Řečová výchovaŘvpovinný 
Smyslová výchovaSVpovinný 
Ranní hryRHpovinný 
Matematické představyMPpovinný 
Literární výchovaLVpovinný 
Rozumové představyRPpovinný 
Jazyková výchovaJVpovinný 
Počet předmětů: 32