Základní škola a Mateřská škola Sibřina, příspěvková organizace
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Bourdon Andrea abourdon@skolasibrina.cz
Fraňková Hana hfrankova@skolasibrina.cz
Gawlasová Hana hgawlasova@skolasibrina.cz
Mgr. Kamaryt Kristýna kkamaryt@skolasibrina.cz
Mgr. Kašparová Vladana  
Mgr. Kiššová Veronika vkissova@skolasibrina.cz
Mgr. et Mgr. Máchová Zuzana zmachova@skolasibrina.cz
Matušinská Silvie smatusinska@skolasibrina.cz
Procházková Jana jprochazkova@skolasibrina.cz
Řezáčová Ivana irezacova@skolasibrina.cz
Mgr. Šedivá Tereza tsediva@skolasibrina.cz
Šlapal Filip fslapal@skolasibrina.cz
Zeman Vít  
Mgr. Zemanová Markéta723222961mzemanova@skolasibrina.cz
Počet učitelů: 14