Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazyk a literaturaČJLpovinný 
Český jazyk a literaturaČespovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
PrvoukaPrvpovinně volitelný 
DějepisDpovinný 
ZeměpisZpovinný 
MatematikaMApovinný 
Přírodopispovinný 
FyzikaFYpovinný 
ChemieCHEpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Informační technologieInfpovinně volitelný 
InformatikaINFpovinný 
Výchova k občanstvíVOpovinný 
Výchova ke zdravíVZpovinný 
Sportovní hrySpopovinně volitelný 
Výtvarný seminářVýtpovinně volitelný 
Člověk a jeho světČaJSpovinný 
Počet předmětů: 22