Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Speciálně pedagogická péčeSPPpovinně volitelný 
Český jazykČJpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
VlastivědaVlpovinný 
MatematikaMpovinný 
Přírodovědapovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
InformatikaInfpovinný 
Počet předmětů: 12