Základní škola a mateřská škola Jeřabinka
Denní rozvrh tříd
04.12.2023
 
Epocha
08:15 - 09:00
Epocha
09:10 - 09:55
3
10:15 - 11:00
4
11:10 - 11:55
5.
12:05 - 12:50
6.
13:10 - 13:55
7.
14:05 - 14:50
1.
Čj1.
Smrčková K.
210
AJ1.
Smrčková K.
210
Vv1.
Smrčková K.
210
2.
Čj2.
Karbanová M.
209
Čj2.
Karbanová M.
209
Vv2.
Karbanová M.
209
AJ2.
Smrčková K.
210
3.
M3.
Řapková L.
212
Nj3.
Štěpánová S.
211
Kf3.
Řapková L.
212
Hv3.
Řapková L.
212
4.
ČLS4.
Borská M.
319
INF4., 5.
Borská M.
319
AJ4.
Štěpánová S.
211
M4.
Svobodová H.
319
5.
M5.
Svobodová H.
318
INF4., 5.
Borská M.
319
Čj5.
Borská M., Štěpánová Z.
319
AJ5., 6., 7.
Štěpánová S.
211
Nj5., 6., 7.
Oslisloková M.
318
6.
Čj6., 7.
Štěpánová Z.
317
Z6., 7.
Štěpánová Z.
317
M6., 7.
Svobodová H.
317
AJ5., 6., 7.
Štěpánová S.
211
Vv6., 7.
Borská M.
319
Vv6., 7.
Borská M.
319
Nj5., 6., 7.
Oslisloková M.
318
7.
Čj6., 7.
Štěpánová Z.
317
Z6., 7.
Štěpánová Z.
317
M6., 7.
Svobodová H.
317
AJ5., 6., 7.
Štěpánová S.
211
Vv6., 7.
Borská M.
319
Vv6., 7.
Borská M.
319
Nj5., 6., 7.
Oslisloková M.
318
MŠ dolní třída
MŠ horní třída