Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z. ú.
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Hlavní vyučováníHpovinný 
Hlavní vyučování (matematika)H (M)povinný 
Hlavní vyučování (český jazyk)H (ČJ)povinný 
Umění a pohyb (hudební výchova)U (HV)povinný 
Umění a pohyb (pracovní vyučování)U (PV)povinný 
Umění a pohyb (výtvarná výchova)U (VV)povinný 
Umění a pohyb (tělesná výchova)U (TV)povinný 
Cizí jazyky (angličtina)C (AJ)povinný 
Cizí jazyky (němčina)C (NJ)povinný 
Hlavní vyučování (informatika)H (INF)povinný 
Umění a pohyb (kreslení forem)U (KF)povinný 
Hlavní vyučování (člověk a jeho svět)H (ČaS)povinný 
Hlavní vyučování (dějepis a výchova k občanství)H (D/OV)povinný 
Umění a pohyb (eurytmie)U (EUR)povinný 
Hlavní vyučování (přírodovědné předměty)H (Př) povinný 
Cizí jazykyCpovinný 
Umění a pohybUpovinný 
Třídnická hodinaTřHnepovinný 
Český jazyk a literaturaV1povinný 
Cizí jazyk (angličtina)V2povinný 
Další cizí jazyk (němčina)V3povinný 
Matematika a její aplikaceV4povinný 
Informační a komunikační technologieV5povinný 
DějepisV6povinný 
Výchova k občanstvíV7povinný 
FyzikaV8povinný 
ChemieV9povinný 
PřírodopisV10povinný 
ZeměpisV11povinný 
Hudební výchovaV12povinný 
Výtvarná výchovaV13povinný 
Výchova ke zdravíV14povinný 
Tělesná výchovaV15povinný 
Člověk a svět práceV16povinný 
Člověk a jeho světV17povinný 
asistentASISTnepovinný 
IntervenceINTERnepovinný 
Počet předmětů: 37