Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z. ú.
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Hlavní vyučováníHpovinný 
Hlavní vyučování (matematika)H (M)povinný 
Hlavní vyučování (český jazyk)H (ČJ)povinný 
Umění a pohyb (hudební výchova)U (HV)povinný 
Umění a pohyb (pracovní vyučování)U (PV)povinný 
Umění a pohyb (výtvarná výchova)U (VV)povinný 
Umění a pohyb (tělesná výchova)U (TV)povinný 
Cizí jazyky (angličtina)C (AJ)povinný 
Cizí jazyky (němčina)C (NJ)povinný 
Hlavní vyučování (informatika)H (INF)povinný 
Umění a pohyb (kreslení forem)U (KF)povinný 
Hlavní vyučování (člověk a jeho svět)H (ČaS)povinný 
Hlavní vyučování (dějepis a výchova k občanství)H (D/OV)povinný 
Umění a pohyb (eurytmie)U (EUR)povinný 
Hlavní vyučování (přírodovědné předměty)H (Př) povinný 
Cizí jazykyCpovinný 
Umění a pohybUpovinný 
Český jazyk -blokB-CJpovinný 
Třídnická hodina - nepovinnáTřHnenepovinný 
Český jazykCJpovinný 
HospodářstvíH (Ho)povinný 
MatematikaMpovinný 
EurytmieEupovinný 
Epocha poetikaE-POEpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Psaní všemi 10P10nepovinný 
SborSbpovinný 
Epocha chemieE-CHpovinný 
Blok - český jazyk BL-ČJpovinný 
Blok - anglický jazykBL-AJpovinný 
Blok - německý jazykBL-NJpovinný 
Blok - dřevořezbaBL-Dřpovinný 
Blok - výtvarná výchovaBL-VVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Cvičná hodinaCvHnepovinný 
Třídnická hodinaTřHpovinný 
Epocha informatikaE - INFpovinný 
Blok - informatikaBL - INFpovinný 
Blok - keramikaBL - KERpovinný 
Epocha dějinyE - DĚJ  
Epocha matematikaE - MAT  
Epocha biologieE - BIO  
Epocha fyzikaE - FYZ  
Epocha zeměpisE - ZEM  
Blok - literaturaBL-LIT  
Blok - zeměměřičstvíBL-ZE  
Blok - pracovní výchovaBL-PRAC  
Blok - hospodářstvíBL - HOSP  
Blok - matematikaBL - MAT  
Český jazyk a literaturaV1povinný 
Anglický jazykV2povinný 
Německý jazykV3povinný 
Matematika a její aplikaceV4povinný 
Informační a komunikační technologieV5povinný 
DějepisV6povinný 
Výchova k občanstvíV7povinný 
FyzikaV8povinný 
ChemieV9povinný 
PřírodopisV10povinný 
ZeměpisV11povinný 
Hudební výchovaV12povinný 
Výtvarná výchovaV13povinný 
Výchova ke zdravíV14povinný 
Tělesná výchovaV15povinný 
Člověk a svět práceV16povinný 
Člověk a jeho světV17povinný 
BiologieV18povinný 
Pracovní vyučováníV19povinný 
EurytmieV20povinný 
Francouzský jazykV21povinný 
Počet předmětů: 73