Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazyk a literaturaČJpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
InformatikaICTpovinný 
Literární a mediální výchovaLVpovinně volitelný 
Konverzace v anglickém jazyceKAJpovinně volitelný 
Pohybové hryPHpovinně volitelný 
Přírodopispovinný 
PrvoukaPRVpovinný 
PřírodovědaPŘDpovinný 
Ruský jazykRJpovinně volitelný 
Německý jazykNJpovinně volitelný 
Anglický jazykAJpovinný 
Seminář z matematikySMpovinně volitelný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
VlastivědaVLSpovinný 
Výchova k občanstvíVOpovinný 
Výchova ke zdravíVZpovinný 
Člověk a svět práceČPpovinný 
DějepisDpovinný 
ZeměpisZpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
FyzikaFpovinný 
MatematikaMpovinný 
ChemieCHpovinný 
Pracovní vyučováníPVpovinný 
Jazykové vyučováníJVpovinný 
Informační technologieITpovinný 
Věcné učeníVUpovinný 
Smyslová výchovaSVpovinný 
Rozumová výchovaRVpovinný 
Řečová výchovaŘVpovinný 
Pracovní výchovaPVpovinný 
Pohybová výchovaPOVpovinný 
Výuka 2.D2.Dpovinný 
Výuka 1.D1.Dpovinný 
Počet předmětů: 35