Základní škola Štětí, Školní 559, okres Litoměřice
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Bauerová Lucie  
Mgr. Běloubková Ivana  
Bořík Milan  
Mgr. Bradáčová Lenka416812307bradacova.zsskolni@seznam.cz
Mgr. Dvořáková Marie416812307 
Mgr. Ebertová Hana  
Havlíčková Žaneta  
Mgr. Honcová Stanislava416812307 
Hrovatitschová Romana416812307 
Hychka Olena  
Chaloupková Jana  
Mgr. Jirotová Soňa416812307 
Mgr. Klementová Hana416812307 
Mgr. Kroutil Vladimír  
Mgr. Kýčková Lenka416812307 
Mgr. Machová Veronika416812307 
Ing. Mlezivová Pavlína Dis  
Musilová Alena416812307 
Navrátilová Tereza416812307zssteti-skolni@seznam.cz
Nedomlel Martin  
Mgr. Nešněra Ivan  
Ing. Novák Ladislav  
Mgr. Nováková Lenka  
Mgr. Nováková Marie416812307 
Pavlovičová Polyák Renata  
Mgr. Petrišče Alexandr416812307zssteti-skolni@seznam.cz
Poršová Nikola  
Mgr. Rybová Veronika  
Mgr. Schinglerová Kateřina Schinglerova2zssteti@seznam.cz
PhDr. Sitová Veronika416812307 
Mgr. Slavatová Zdena416812307 
Mgr. Šimralová Dana416812307 
Školní jídelna  
Švandová Kamila  
Takačová Michaela  
Taušnerová Kateřina  
Mgr. Tomanová Monika  
Mgr. Tvrdá Martina  
Ing. Tymich Jaroslav  
Wallis David  
Mgr. Wünschová Kratochvílová Alena416812307 
Bc. Zajíčková Karolína  
Mgr. Zemanová Eva416812307 
Počet učitelů: 43