Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazyk Čjpovinný 
MatematikaMpovinný 
Anglický jazykAjpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
PřírodovědaPřvpovinný 
VlastivědaVlpovinný 
ChemieChpovinný 
FyzikaFpovinný 
Přírodopispovinný 
ZeměpisZpovinný 
DějepisDpovinný 
Občanská výchovaOvpovinný 
Hudební výchovaHvpovinný 
Výtvarná výchovaVvpovinný 
Tělesná výchovaTvpovinný 
Výpočetní technikaVtpovinný 
Německý jazykNj -2.cjpovinně volitelný 
InformatikaInfpovinný 
Výchova ke zdravíVkzpovinný 
Pracovní výchovaPvpovinný 
Etická výchovaEvpovinný 
Počet předmětů: 21