Základní škola Štěrboholy, příspěvková organizace
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
GrafomotorikaGM  
Jazyková komunikace, rozvoj poznáníJK  
Tvůrčí a pohybové činnostiTPČ  
Matematické představyMP  
Třídnická hodina  
Český jazykČJpovinný 
Český jazyk a literaturaČJLpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
MatematikaMpovinný 
Anglická konverzaceAJ kon.povinně volitelný 
PrvoukaPrvpovinný 
Přírodovědapovinný 
InformatikaInfpovinný 
VlastivědaVlpovinný 
DějepisDpovinný 
Občanská výchovaOVpovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
PřírodopisPpovinný 
ZeměpisZpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Výchova ke zdravíVkZpovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Německý jazykNJpovinný 
Dramatická výchovaDVpovinně volitelný 
Matematický seminářM sem.povinně volitelný 
Matematická cvičeníMcpovinně volitelný 
Společenskovědní seminářSvspovinně volitelný 
Počet předmětů: 30