Mateřská škola a Základní škola Slatinice, příspěvková organizace
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazyk a literaturaČjpovinný 
Anglický jazykAjpovinný 
Německý jazykNjpovinný 
MatematikaMpovinný 
InformatikaINFpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
PřírodovědaPřírpovinný 
VlastivědaVlpovinný 
DějepisDpovinný 
Občanská výchovaOvpovinný 
Přírodopispovinný 
ChemieChpovinný 
FyzikaFpovinný 
ZeměpisZpovinný 
Hudební výchovaHvpovinný 
Výtvarná výchovaVvpovinný 
Výchova ke zdravíVZpovinný 
Tělesná výchovaTvpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Počet předmětů: 19