Základní škola Kolín II., Kmochova 943
Změny v rozvrhu tříd
Změny v rozvrhu tříd - Čtvrtek 25.4.2024
 
0
07:00 - 07:45
1
08:00 - 08:45
2
08:55 - 09:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:40 - 14:25
8
14:35 - 15:20
I.A
MI.A
Šafránková P.
23
ČjI.A
Zoubek M.
23
PrvI.A
Černý P.
23
ČjI.A
Přichystalová L.
23
III.A
Aj - Conversation in English languageIII.A
Giacomoni K.
29
IV.A
Aj - Conversation in English languageIV.A (Aj 1)
Giacomoni K.
33
VlIV.A
Novotná E.
12
IV.B
Etická dílna - Finanční gramotnostIV.B
Opová M.
27
MIV.B
Opová M.
27
ČjIV.B
Opová M.
27
V.A
Aj - Conversation in English languageV.A
Giacomoni K.
22
PIV.A (seminář)
Krulická K.
V.B
Aj - Conversation in English languageV.B
Giacomoni K.
16
VI.A
TvVI.A, VI.B, VI.C
Jarošová I., Přichystalová L.
H, 33, T
TvVI.A, VI.B, VI.C
Jarošová I., Přichystalová L.
H, 33, T
VI.B
TvVI.A, VI.B, VI.C
Jarošová I., Přichystalová L.
H, 33, T
TvVI.A, VI.B, VI.C
Jarošová I., Přichystalová L.
H, 33, T
VI.C
TvVI.A, VI.B, VI.C
Jarošová I., Přichystalová L.
H, 33, T
TvVI.A, VI.B, VI.C
Jarošová I., Přichystalová L.
H, 33, T
VoVI.C
Kozderová N.
33
VII.A
TvVII.A (Dívky), VII.B (Dívky)
Přichystalová L.
T
TvVII.A (Dívky), VII.B (Dívky)
Šafránková P.
T
 PIVII.A (seminář), VII.B (seminář)
Foffová S.
 
VII.B
TvVII.A (Dívky), VII.B (Dívky)
Přichystalová L.
T
TvVII.A (Dívky), VII.B (Dívky)
Šafránková P.
T
 PIVII.A (seminář), VII.B (seminář)
Foffová S.
 
VIII.A
Aj - Conversation in English languageVIII.A (Aj 2)
Giacomoni K.
42
Etická dílna - Láska, sex a vztahyVIII.A
Coubalová M.
35
VzVIII.A (Chlapci)
Hradecká M.
39
VoVIII.A (Chlapci)
Coubalová M.
35
VIII.B
VoVIII.B
Hradecká M.
39
VzVIII.B
Hradecká M.
39
IX.A
ÚOVIX.A (seminář)
Coubalová M.
ÚOVIX.A (seminář)
Foffová S.
Aj - Conversation in English languageIX.A
Giacomoni K.
39