Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace