Maturitní, závěrečné zk. a absolutoria

Modul "Maturitní, závěreční zkoušky a absolutoria" (nalezneme jej v menu Ostatní moduly) slouží k vedení veškeré agendy týkající se maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií.

Zahrnuje definování zkušebního období, sestavení protokolu, maturitních předmětů, naplánování jednotlivých dnů maturitních zkoušek a přiřazení jednotlivých žáků/studentů ke komisím v daný čas.

Potřebujete vytisknout z aplikace vysvědčení o závěrečné zkoušce či Výuční list?

 

Schéma na obrázku popisuje celý proces, kterým je třeba v aplikaci projít, abyste úspěšně vytiskli závěrečná vysvědčení či diplom.

clip0957