Předměty vyučované ve třídě

Aby bylo možné zadávat známky k předmětům na vysvědčení, je potřeba předměty ke každé třídě nejprve nadefinovat.

Tento krok provádí administrátor aplikace po zobrazení příslušné třídy pomocí tlačítka Předměty vyučované ve třídě.

clip1837

 

Pro zavedení předmětů stiskneme tlačítko Vložit předmět z číselníku předmětů. Následně označíme předměty, které potřebujeme do vysvědčení pro danou třídu zadat a stiskneme tlačítko Vložit vybrané předměty.

clip1817

 

clip1818

 

Zvolené předměty se vloží do definice vysvědčení, kterou je potřeba následně uložit. Předměty se automaticky rozdělí do polí "Povinné a povinně volitelné předměty" a "Nepovinné předměty".

 

clip1819

 

V případě, že se definice shoduje u více tříd, je možné vložit předměty do definice pro jednu třídu a ostatním nastavení zkopírovat. K tomuto kroku slouží tlačítko "Načíst předměty z jiné třídy". Z rozbalovacího seznamu vybereme třídu, jejíž definici chceme zkopírovat a stiskenem tlačítko "Kopírovat předměty z vybrané třídy".

 

Kopírování předmětů z předchozích školních roků probíhá podobně jako nastavování definice vysvědčení přímo z číselníku předmětů.

Tento krok provádí administrátor aplikace po zobrazení příslušné třídy pomocí tlačítka "Předměty vyučované ve třídě". Následně stiskneme tlačítko "Načíst předměty z jiné třídy".

 

clip1820

 

Z následujícího dialogu vybereme období a třídu, ze které požadujeme definici odkopírovat. Nastavení potvrdíme tlačítkem "Kopírovat předměty z vybraného školního roku a třídy".

UPOZORNĚNÍ: Řazení předmětů ovlivňuje údaj "Pořadí zobrazení na vysvědčení", který je možno nastavit v menu Správa aplikace - Číselníky- Předměty - ve sloupci "Pořadí zobrazení na vysvědčení".

 

Nyní můžeme upravit požadované řazení předmětů pomocí tlačítek "Posunout nahoru" a "Posunout dolů". Pořa

 

clip1821

 

Toto nastavení předmětů se promítne i do formuláře pro zadávání čtvrtletního hodnocení. Odkopírovanou definici potvrdíme tlačítkem "Uložit". Postup vygenerování, uložení a vytištění vysvědčení na formulář naleznete v kapitole Tisk vysvědčení.