Zkušební termíny

Formulář je určen pro studenty, kteří se chtějí přihlásit na vypsané termíny zkoušek/zápočtů nebo z nich odhlásit. Dostaneme se na něj pomocí menu Hodnocení - Index - Zkušební termíny:

zkušební termíny

V horní části formuláře se nachází tabulka s názvem "Seznam termínů, na kterých jsem přihlášen (a)". Jedná se o aktuální seznam termínů zkoušek/zápočtů, na kterých je student právě přihlášen. V pravé části tabulky se nachází tlačítko "Odhlásit", pomocí něhož se může student odhlásit z dané zkoušky, a to pouze do doby, dokdy mají studenti povoleno se odhlašovat.

V dolní části formuláře se nachází tabulka s názvem "Seznam aktuálně vypsaných termínů". Jedná se o seznam všech aktuálně vypsaných termínů z předmětů, které má daný student v rozvrhu a které jsou vyučovány pouze učitelem, jež daného studenta příslušný předmět učí. Na tyto termíny se lze přihlásit pomocí tlačítka "Přihlásit".

Obě tabulky obsahují tato pole: Datum a začátek zkoušky/zápočtu, Předmět, ze kterého má student zkoušku/zápočet, Zkoušející (učitel, který bude studenta zkoušet), Určeno pro (pro jaké třídy/skupiny je termín určen), Místnost, Typ termínu (zkouška/zápočet/klasifikovaný zápočet), Max. studentů (maximální počet studentů, který se může na termín přihlásit) a Přihlášeno (počet studentů, kteří jsou již na termín přihlášeni).

V případě, že chceme zobrazit bližší informace o termínu zkoušky/zápočtu, klikneme na ikonu KOVSK_~1_img53 :

termín detail

Na detailu formuláře se nacházejí všechna pole jako na původním formuláři + pole Přihlásit se lze do (dokdy se může student přihlásit na termín) a Odhlásit se lze do (dokdy se lze odhlásit z termínu). Dále je zde umístěn příznak "Pro přihlášení na zkoušku je nutné mít splněný zápočet:" Jelikož učitel tento příznak nezaškrtnul, nemusí mít student pro přihlášení na zkoušku zápočet splněný.

Legislativa udává tyto možnosti hodnocení na vyšších odborných školách:

formy hodnocení: průběžné hodnocení/zápočet/klasifikovaný zápočet/zkouška

formy klasifikovaného zápočtu: ústní/písemná/praktická/kombinovaná

zápočet: započteno/nezapočteno

klasifikovaný zápočet: výborně/velmi dobře/dobře/nevyhověl(a)

zkouška: výborně/velmi dobře/dobře/nevyhověl(a)