Vyplnění hodnocení

Vyplňování dotazníků hodnocení provedeme prostřednictvím formuláře Vyplnění hodnocení. Přístup na tento formulář je z menu Hodnocení – Slovní hodnocení.

Tento formulář je přístupný pro „hodnotitele“ tj. pro žáky a případně zákonného zástupce. Formulář umožňuje hodnotiteli vyhledat, vyplnit a potvrdit hodnocení.

V případě žáka nebo zákonného zástupce bude formulář zobrazovat pouze hodnocení, kde je uveden jako hodnotitel v daném školním roce.

Po otevření formuláře se zobrazí pole, kterými je možné omezit vyhledání jednotlivých hodnocení. Omezení je možné přes vzorový dotazník (název hodnocení), třídu, předmět, žáka, učitele, stav a typ hodnotitele. Pro vlastní výběr dat slouží tlačítko Zobrazit.

dotazník spokojenosti

 

 

Pole zobrazovaná na formuláři z podhledu kategorie uživatele:

 

Pro uživatele s rolí žák se zobrazují pole:

oNázev hodnocení

oPředmět

oStav

Pro uživatele s rolí zákonný zástupce se zobrazují pole:

oNázev hodnocení

oPředmět

oStav

Popis prvků na formuláři:

Název hodnocení: - výběrový seznam. Obsahuje také prázdnou položku. Při otevření formuláře je předvyplněna prázdná položka.

 

Předmět: výběrový seznam. Obsahuje také prázdnou položku, která je předvyplněna při otevření formuláře. Seznam hodnot zobrazuje zkratku a název předmětu, které jsou odděleny pomlčkou. Seznam obsahuje všechny předměty, které jsou obsaženy ve vybrané realizaci hodnocení v poli „Název hodnocení“ a ve vybrané třídě na poli „Třída“

 

Stav: – výběrový seznam. Obsahuje prázdnou položku. Seznam obsahuje všechny stavy hodnocení, které jsou obsaženy ve vybrané realizaci hodnocení v poli „Název hodnocení“, ve vybrané třídě na poli „Třída“, ve vybraném předmětu na poli „Předmět“ a pro vybraného žáka nebo učitele na polích „Žák/student“, „Učitel“.

 

 

Zobrazit – tlačítko pro zobrazení záznamů podle zadaných výběrových kritérií. Pokud zadaným parametrům nevyhovuje žádné hodnocení (nic se nevybere), zobrazí se Informační zpráva aplikace „Pro zadané parametry není k dispozici žádné hodnocení.“

 

Změnit parametry – tlačítko pro změnu výběrových kritérií.

 

Tlačítko tužka 2 „tužka“ – tlačítko slouží pro zobrazení detailu záznamu, vyplnění a případně změny hodnocení.

 

Tlačítko Potvrdit slouží pro potvrzení vybraných záznamů. Potvrdit je možné hodnocení, které je ve stavu V_REALIZACI a má vyplněny „odpovědi“ na všechny otázky (hodnotící kritéria), změní stav na POTVRZENE.

 

Informační hlášky aplikace po potvrzení hodnocení

ov případě, že byla potvrzena všechna hodnocení: „Vybraná hodnocení byla potvrzena.“

ov případě, že některé hodnocení nebylo potvrzeno: „U hodnocení, která nemají vyplněny všechny otázky, nedošlo k potvrzení.“

 

Pokud je tlačítko Potvrdit použité a není označen žádný záznam, uživatel bude dotázán hláškou:

„Není vybráno žádné hodnocení k potvrzení, mají se potvrdit všechna zobrazená hodnocení?“. Default je na tlačítku „Ne“. Po stisku tlačítka „Ano“ dojde k potvrzení všech záznamů, kde je to možné – jsou ve stavu V_REALIZACI a mají vyplněné odpovědi na všechny otázky. Po stisku tlačítka „Ne“ se uživatel vrátí zpět na formulář „Vyplnění hodnocení“ bez potvrzení záznamů. Tlačítko je zobrazeno pro uživatele s rolí administrátor, student nebo učitel

 

 

 

Vyplnění hodnocení – detail

 

Tento režim formuláře umožnuje vyplnit hodnocení (zadat odpovědi na otázky dotazníku hodnocení).

Klikneme-li na tlačítko tužka 2 u vybraného hodnocení dojde k zobrazení detailu hodnocení, zobrazí se základní údaje o hodnocení a všechna hodnotící kritéria (otázky) daného hodnocení

 

 

vyplnění hodnocení

 

 

Pokud je zobrazeno hodnocení ve stavu POTVRZENE nebo ZVEREJNENE, jsou pole neaktivní (není možné editovat záznam). Nejsou zobrazena tlačítka Uložit a další a Uložit.

samotný dotazník

Popis prvků na formuláři:

Název hodnocení: – položka zobrazuje název dotazníku

 

Popis: - položka zobrazuje popis dotazníku

 

Třída – zobrazuje označení třídy hodnoceného žáka.

 

Předmět – zobrazuje zkratku a název hodnoceného předmětu.

 

Žák/student – zobrazuje příjmení a jméno hodnoceného žáka.

 

Otázka – text otázky (hodnotícího kritéria). Text otázky je zobrazen tučně.

 

Otázka upřesnění – upřesnění otázky.

 

Pole na zadání hodnocení – podle definice otázky

 

Uložit – tlačítko uloží vyplněné hodnoty (odpovědi na otázky) a zobrazí formulář v režimu seznam.

 

Uložit a další – tlačítko pro uložení vyplněné hodnoty hodnocení a přechod na další hodnocení v pořadí. Funkčnost obdobná jako u tlačítka [Uložit], místo přepnutí do jiného režimu formuláře se zobrazí další hodnocení.

 

Předchozí – tlačítko zobrazí předcházející hodnocení.

 

Další – tlačítko zobrazí následující hodnocení.

 

Zavřít - tlačítko zobrazí formulář v režimu seznam (bez uložení hodnocení).