Seznam vyučujících

Na tomto formuláři máme možnost zobrazit si seznam učitelů, kteří vyučují daného žáka/studenta, nebo seznam všech učitelů na škole (zaškrtnutím příznaku "Zobrazit všechny učitele"). U každého z nich jsou uvedeny kontaktní informace (Školní e-mail, Telefon, Kancelář) a Vyučované předměty u žáka/studenta, a to pouze za předpokladu, že je má příslušný učitel vyplněné. Na formulář se dostaneme pomocí odkazu Výuka - Informace k výuce - Seznam vyučujících:

seznam vyučujících

Po kliknutí vlevo na ikonu oko se dostaneme na detail záznamu konkrétního učitele:

detail učitele

Na detailu záznamu můžeme vidět seznam všech vyučovaných předmětů daného učitele na škole, tj. nejen předměty, které vyučuje příslušného žáka/studenta. Zároveň zde nalezneme další potřebné údaje o daném učiteli (Funkce, Telefon, Školní e-mail, Kancelář, Konzultační hodiny).