Přihlášení na absolventskou práci

Tento formulář slouží k přihlašování studentů VOŠ na jednotlivá témata absolventských prací, které se píší v posledním ročníku studia. Dostaneme se na něj pomocí odkazu Ostatní moduly- Absolventské práce - Přihlášení na absolventskou práci.

absaolventské 1

Student zde uvidí tabulku s poli Téma absolventské práce, dále Určeno pro obor (y), Garant tématu, Max. zájemců a Počet zájemců. Témata absolventských prací můžeme omezovat na vypsaná (všechna aktuální), zrušená (již neexistující) a všechna (bez omezení).

Klikneme-li na ikonu oko, objeví se detail záznamu daného tématu absolventské práce:

absolv 2

Pokud souhlasíme s tímto Tématem absolventské práce, Anotací a Garantem tématu, zkontrolujeme si Maximální počet zájemců, tj. nejvyšší počet studentů, kteří se mohou na toto téma přihlásit, a Aktuální počet zájemců, tj. kolik studentů je v daný moment přihlášeno jako zájemci o téma. Pokud je Aktuální počet zájemců nižší než Maximální počet zájemců, stiskneme tlačítko Zařadit mezi zájemce. Objeví se hláška: "Úspěch: Byli jste zařazeni mezi zájemce o toto téma absolventské práce." Tímto krokem jsme se zařadili do pole Aktuální počet zájemců:

absolv 3

Tento detail formuláře se tedy zobrazí u tématu, na které je již student zapsán. V případě, že již nechceme být zájemci o toto téma, klikneme na tlačítko Odebrat ze zájemců.