Omluvenka

Tento formulář umožňuje zákonnému zástupci a plnoletému žákovi/studentovi odesílat třídnímu učiteli elektronickou omluvenku na absenci ve výuce. Zobrazíme jej pomocí menu Komunikace - Zprávy - Omluvenka:

omluvenka

V horní části se nachází rozbalovací seznam pro zvolení příjemce. Předvolený je třídní učitel a také zástupce třídního učitele. U položky Období absence vybereme data od a do a hodinu od a do, nebo zvolíme možnost zaškrtnout Omluvit absenci na celý den (pro případ, že bude žák/student chybět celý den). Do pole Důvod napíšeme příčinu žákovy absence. Nakonec učiteli odešleme omluvenku pomocí tlačítka Odeslat omluvenku.