Odhlášení z aplikace

Aplikaci Škola OnLine lze kdykoliv ukončit kliknutím na tlačítko Odhlášení, které je umístěno v  pravém horním rohu stránky. Po úspěšném odhlášení se opět zobrazí přihlašovací dialog.

V případě, že aplikace zaznamená nečinnost po dobu 30 minut z bezpečnostních důvodů dojde k automatickému odhlášení ze systému.

 

clip0133

Nastavením uživatelského parametru "Upozornit na blížící se automatické odhlášení v následujících minutách" si můžete nastavit počet minut, s jakým předstihem chcete být upozorněni na blížící se automatické odhlášení.  

 

clip0134