Hodnocení

V menu Hodnocení získá uživatel kompletní přehled o studijních výsledcích a chování žáka/studenta. Formulář pro přehledný výpis výsledků (hodnocení) žáka/studenta se nazývá Hodnocení žáka/studenta.