Export dat do aplikace Microsoft Excel

Vybrané formuláře v aplikaci umožňují vyexportovat aktuálně zobrazená data do souboru ve formátu XLS pro aplikace Microsoft Excel.

Nejprve si nastavíme položky, které chceme exportovat do Microsoft Excelu. K tomu slouží ikona Nastavení exportu do Excelu filtr ikona, která se nachází v pravém dolním rohu:

učitelé s filtrem

Pokud na ikonu filtr ikona klikneme, zobrazí se její detail:

filtr 2

Zde můžeme zaškrtat položky, které chceme, aby obsahoval výsledný soubor ve formátu aplikace Microsoft Excel. Exportovat je možné buď všechny záznamy (zvolením položky "Vše"), nebo pouze ty z aktuálně zobrazené stránky tabulky (pole "Stránka").  Pole "Bez formátování" znamená, že se vyexportuje čistý nevycentrovaný text. Volbou "Nechat formátování" docílíme vyexportovaní textu se zachovanými fonty, orámováním apod. Provedené změny potvrdíme stiskem tlačítka "Nastavit".

učitele s excelem

Po kliknutí na ikonu excel ikona dojde k vytvoření patřičného datového výstupu, který se dle lokálního nastavení počítače může otevřít přímo v aplikaci Microsoft Excel.