Docházka

Menu Docházka zpřístupňuje uživateli výpisy docházky žáka/studenta (Kalendářní studenta, Absence v předmětu).