Chování aplikace při přihlašování - nejčastější situace

1) Při pokusu o přihlášení aplikace zobrazí hlášku Neplatné uživatelské jméno nebo heslo!

Z výchozího nastavení aplikace má zákonný zástupce/žák 3 pokusy o přihlášení do systému. V případě, že systém zaznamená 3 chybné pokusy (opakovaně nesprávně zadané heslo) dojde k uzamknutí účtu. Účet se samovolně odblokuje po 60 minutách (pokud škola nemá v rámci parametrů ovlivňujících Správu účtů nastaveno jinak).

 

V případě zapomenutého hesla žák/zákonný zástupce možnost obnovy hesla prostřednictvím svého e-mailu registrovaného v evidenci školní matriky (viz. odkaz Zapomněl(a) jsem heslo v části pro přihlášení)

clip0124

 

Pokud e-mail uživatel evidovaný nemá, je nutno se obrátit na odpovědné pracovníky školy (třídního učitele nebo administrátora systému na škole), kteří mají oprávnění ke změně přihlašovacích údajů.

 

2) Při registraci do systému prostřednictvím PIN kódu se zobrazí chybová hláška

clip0125

 

V tomto případě je zadáván buďto chybný PIN kód nebo příjmení a jméno uživatele. Ověrte správnost údajů v poli "Jméno" a "Příjmení" a pro ověření správnosti PIN kódu kontaktujte v tomto případě třídního učitele nebo administrátora systému na škole.

 

3) Při registraci do systému prostřednictvím PIN kódu se zobrazí chybová hláška

clip0126

Jedná se již o použitý PIN kód a uživatel se zadávaným příjmením a jménem již má založen uživatelský účet pro přístup do systému. Vzhledem k tomu, že PIN kód slouží pouze pro prvnotní registraci do systému, není možno jej použít opakovaně. Pokud neznáte svoje přihlašovací údaje, kontaktujte třídního učitele nebo administrátora systému na škole, který záležitost prověří.