Základní škola Praha - Radotín
KWE005
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Abramovičová Ivana  
Admin  
Andrýsek Václav  
Bc. Baráková Simona  
Bednářová Karolína  
Mgr. Bílková Petra  
Mgr. Boháčová Jaroslava bohacova@skola-radotin.cz
Mgr. Brychová Hana  
Mgr. Burjánková Kateřina  
PaedDr. Černohorská Mária  
Čudlá Magdaléna  
MgA. Englberthová Kateřina  
Mgr. Ferencová Miluše  
JUDr. Fialová Alena  
Ing. Fleischnerová Dagmar  
Mgr. Hamplová Ludmila  
Havránková Růžena  
MA Haylettová Kristina hayletova@skola-radotin.cz
Ing. Hecht Michal  
Heřmanová Martina  
Bc. Hillebrandová Eliška  
Hodr Vladimír  
Hulanová Lenka  
Mgr. Huráb Tomáš  
Mgr. Hurábová Naděžda  
Mgr. Chejlavová Kristina chejlavova@skola-radotin.cz
Ing. Jirsa Michael  
Mgr. Jurásek Jaroslav776485065jurasek@skola-radotin.cz
PhDr. Kebert Tomáš  
Kecová Jitka  
Mgr. Kodišová Veronika  
Kovařík Jiří  
Králová Michaela  
Kreim Roman  
Kubicová Ivana  
Kučerová Helena  
MgA Lindnerová Jiřina  
Mgr. Marešová Jana  
Mgr. Martínková Ludmila  
Maxová Barbora  
Mgr. Motl Libor  
Mgr. Netopil Pavel netopil@skola-radotin.cz
Pecharová Jana  
Petrová Helena  
Petrtýlová Iva  
Polová Sabina  
Mgr. Procházková Lenka  
Bc. Prokopová Martina  
PaedDr. Rampírová Helena  
Mgr. Riedl Jiří  
Mgr. Rysková Anna  
Mgr. Říhová Anna  
Mgr. Schönbauerová Martina  
Mgr. Smutková Monika  
Strončková Denisa  
Mgr. Stříhavka Zdeněk  
Studená Lenka  
Mgr. Šimková Eva  
Šimková Gabriela  
Mgr. Šmejcová Kateřina smejcova@skola-radotin.cz
Mgr. Špirková Dana  
Tuháčková Petra  
Ing. Ullrichová Hana  
Mgr. Vacková Markéta  
Mgr. Bc. Vácha Pavel  
Valešová Ilona  
Mgr. Vejmelková Zuzana  
Veselá Eliška  
Mgr. Vitoušová Renáta  
PaedDr. Vladyková Ivana  
Vodrážková Gabriela  
Vondráčková Helena  
Vyskočil Ondřej  
Wijsmanová Jovanka wijsmanova@skola-radotin.cz
Zachová Jiřina  
Počet učitelů: 75