Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140
Rozvrh třídy
Třída: