Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
VlastivědaVlpovinný 
Prvouka Prvpovinný 
Konverzace v anglickém jazyce AjKpovinně volitelný 
Přírodovědné praktikum PřPpovinně volitelný 
Výtvarné projekty VVppovinně volitelný 
Sportovní aktivity SpApovinně volitelný 
Vaření Vařpovinně volitelný 
Seminář z matematiky SManepovinný 
Seminář z českého jazyka SČjnepovinný 
plavání Plpovinně volitelný 
Doučování z matematiky DoMnepovinný 
Cvičení z matematikyCvM  
Cvičení z českého jazyka CČj  
Dějepisně zeměpisné praktikum DZP  
Český jazyk a literaturaČjlpovinný 
Český jazykČjpovinný 
Anglický jazykAjpovinně volitelný 
Německý jazykNjpovinně volitelný 
MatematikaMpovinný 
DějepisDpovinný 
FyzikaFypovinný 
ZeměpisZpovinný 
ChemieChpovinný 
InformatikaInfpovinný 
Učíme se mysletFIEpovinný 
PřírodopisPppovinný 
Člověk a svět práceCaSPpovinný 
Výtvarná výchovaVvpovinný 
Hudební výchovaHvpovinný 
Přírodověda Přvpovinný 
Tělesná výchovaTvpovinný 
Výchova ke zdravíVkzpovinný 
Výchova k občanstvíVkopovinný 
Sportovní plaváníSPnepovinný 
Přípravný ročníkPpovinný 
Počet předmětů: 35