Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Balcarová Zuzana balcarova@zsnavybezku.cz
Bc. Balcarová ml. Zuzana balcarovam@zsnavybezku.cz
Ing. Mgr. Čížková Jiřina724265380 
Bc. Drábková Pavlína773225901drabkova@zsnavybezku.cz
Mgr. Holemá Skřivánková Zuzana holema@zsnavybezku.cz
Mgr. Horáková Anna  
Hotařová Petra  
Mgr. Jošt Pavel jost@zsnavybezku.cz
Klobušická Jindřiška732966805klobusicka@zsnavybezku.cz
Bc. Kocián Pavel kocian@zsnavybezku.cz
Mgr. Konečná Eva konecna@zsnavybezku.cz
Mgr. Koutová Stanislava koutova@zsnavybezku.cz
Mgr. Koutská Ivana778491101koutska@zsnavybezku.cz
Mikešová Martina mikesova@zsnavybezku.cz
Ing. Mrazíková Irena777281264mrazikova@zsnavybezku.cz
Pacltová Liana pacltova@zsnavybezku.cz
Mgr. Pinčková Veronika  
Mgr. Plachá Jarmila777281263 
Mgr. Procházková Lenka prochazkova@zsnavybezku.cz
Mgr. Reslová Iva  
Mgr. Sluková Ivana slukova@zsnavybezku.cz
RNDr., Mgr. Vágai Tomáš  
Ing. Vejlupková Jitka vejlupkova@zsnavybezku.cz
Mgr. Zimová Jitka  
Počet učitelů: 24