Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazyk a literaturaČjpovinný 
Anglický jazykAjpovinný 
Německý jazykNjpovinně volitelný 
MatematikaMpovinný 
InformatikaInpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
PřírodovědaPřvpovinný 
VlastivědaVlpovinný 
DějepisDpovinný 
Občanská výchovaOvpovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
Přírodopispovinný 
ZeměpisZpovinný 
Hudební výchovaHvpovinný 
Výtvarná výchovaVvpovinný 
Tělesná výchovaTvpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Etická výchovaEvpovinně volitelný 
AngličtinaAnnepovinný 
Počet předmětů: 20