ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2
Příhlášení
Organizace
Výuka
Aktuality
Informace k zápisu do 1. ročníku 11.4.-12.4.2018

 

Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

www.zsjandusu.net

Informace k zápisu žáků do 1. ročníků 2018 (11.4. a 12.4.)

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Vedení školy

ředitel:                  Mgr. Jiří Měchura, reditel@zsjandusu.net, tel.: 267710828, 267713434

zástupkyně:         Mgr. Jitka Rothová, jrothova@zsjandusu.net, tel.: 267710828, 267713497           

Rezervace k zápisu

Rezervace k zápisu na konkrétní den i čas budou spuštěny v pondělí 19.3.2018 v 10:00 hod. a budou ukončeny v úterý 10.4.2018 v 10:00 hod. Rezervace bude probíhat elektronicky, odkaz bude umístěn na školním webu www.zsjandusu.net. Po provedení registrace Vám přijde na zadaný email potvrzující zpráva a přidělené REGISTRAČNÍ ČÍSLO – uschovejte si ho.

Zápis pro školní rok 2018/2019

·         zápis proběhne v hlavní budově školy ve středu 11.4.2018 a ve čtvrtek 12.4.2018, vždy 14:00 – 18:00 hod.

·         zápis bude probíhat ve třech učebnách v přízemí (4.B, 5.B a 3.A); vstup brankou u kostela a bočním vchodem

·         ve školním roce 2018/2019 otevřeme tři první třídy (přijímat budeme max. 90 žáků)

·         zápis je „společenskou“ událostí, dítě na zápis nijak nepřipravujte

·         zápis je složen z formální části a z rozhovoru s dítětem (se souhlasem rodičů); zákonný zástupce může být přítomen

·         v průběhu formální části rodič požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

·         rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem bude trvat cca 15 min.

Co k zápisu

·         občanský průkaz alespoň jednoho zákonného zástupce

·         rodný list dítěte

·         u cizinců doklady o trvalém / přechodném pobytu

·         vyplněnou žádost o přijetí / o odklad školní docházky (ke stažení na www.zsjandusu.net)

·         vyplněný dotazník (ke stažení na www.zsjandusu.net)

·         v případě žádosti o odklad – potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

Chci žádat o odklad povinné školní docházky

·         již nyní objednejte dítě na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny v Praze 10; kontaktujte E. Tenglerovou (778539996), B. Jarošovou (608634326) nebo V. Urbánkovou (778540793); blíže na www.ppp10.euvyšetření budou probíhat v průběhu března 2018!

·         následně dítě objednejte na vyšetření k odbornému lékaři (pediatrovi) nebo klinickému psychologovi

·         nejpozději u zápisu požádejte o odklad povinné školní docházky (svou žádost doložte výše uvedenými potvrzeními; pokud je nebudete mít, co nejrychleji je dodejte; bez těchto potvrzení Vašemu dítěti nebudeme moci odklad udělit)

Kritéria pro přijímání žáků, přijatí žáci

·         kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce a veškeré organizační záležitosti budou v dostatečném předstihu vyvěšeny na www.zsjandusu.net

·         seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webu školy www.zsjandusu.net po ukončení řízení o přijímání žáků do 1. ročníků pod přiřazeným registračním číslem žáka („Rozhodnutí o přijetí žáka“ vydáváme pouze na vyžádání)

Školní vzdělávací program „Věřit si a znát“

Motto: „Tím nejkrásnějším, co kdy můžeme zažít, je tajemno. Je to ten nejzákladnější pocit, který je vždy na začátku jakéhokoliv opravdového umění i vědy. Kdo ho nezná, kdo už se nedokáže divit, kdo už nedokáže žasnout, je takříkajíc mrtvý a oči má vyhaslé.“ Albert Einstein

·         výuka probíhá v českém jazyce

·         výuka čtení probíhá analyticko-syntetickou metodou (tzv. slabikovací metoda)

·         výuka psacího písma (tzv. vázané písmo)

Aktivity


·         anglický jazyk od 1. třídy

·         kvalitní učitelé a příjemné prostředí

·         projektová výuka

·         výjezdy žáků do Anglie, Německa

·         školy v přírodě

·         plavání ve 2. a 3. ročníku

·         lyžařský kurz v 6. a 7. ročníku

·         sportovně-branný kurz v 9. ročníku

·         školní parlament (žákovská samospráva)

·         kohezivní pobyty pro žáky 6. ročníků

·         široká nabídka kroužků

·         školní družina pro žáky 1. – 3. tříd (část 4. tříd), ranní 6:30-7:40, odpolední do 17:30

·         dětské hřiště s herními prvky u školní družiny

·         dětský pěvecký sbor Jiskřička


Komunikace s rodiči

·         Klub přátel školy

·         Školská rada

·         třídní schůzky, individuální konzultace

·         využíváme systém Škola Online (elektronická třídní kniha, elektronická žákovská knížka od 4. ročníku, online rozvrh žáků, elektronické omlouvání žáků atd.)

·         akce pro rodiče (vánoční a velikonoční dílny, školní akademie, rozsvícení betlému, vítání prvňáčků, Svátek slabikáře pro prvňáčky, školní ples, loučení žáků 9. tříd atd.)

Materiální vybavení


·         počítače ve většině tříd

·         21 interaktivních tabulí a 2 PC učebny

·         možnost práce na internetu bez omezení

·         27 kmenových učeben

·         11 odborných učeben a sportovní areál s posilovacími stroji


Schůzka pro rodiče přijatých žáků

Setkání rodičů budoucích prvňáčků s jejich třídními učiteli proběhne v červnu 2018. Bližší informace obdržíte při zápisu, případně budou uvedeny na www.zsjandusu.net.  

Dětský pěvecký sbor Jiskřička

Zveme vás na ukázkové hodiny mladšího oddělení dětského pěveckého sboru Jiskřička – každé pondělí a středu od 10.1. do 22.1.2018. Ukázkové hodiny začínají v 15:30, sraz je ve vestibulu školy, délka výukové hodiny je 50 min. Přijímáme děti ve věku 5/6 – 9 let. Nechte své dítě seznámit se s prostředím školy ještě před začátkem školního roku, skamarádit se s budoucími spolužáky, naučit se nové písně a hudební hry a hudebně se rozvíjet. Na konci školního roku děti vystoupí na závěrečném koncertě sboru v Divadle U22. Dětský pěvecký sbor Jiskřička existuje již více než 30let na základní škole nám. Bří Jandusů. Sbor má dvě oddělení, pro starší a mladší děti. Jiskřičku nabízí škola jako jeden ze svých kroužků, vyzvedávání dětí ze školní družiny je tedy samozřejmostí. Těšíme se na Vás.

Více informací na www.jiskricka.cz,  info@jiskricka.cz či 602 660 738.

Autor: Mgr. Jiří Měchura

 
 
  • dm Software s.r.o.
  • Krátká 1132/8, Plzeň