Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o.
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazyk a literaturaČJpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Španělský jazykŠJpovinný 
MatematikaMpovinný 
InformatikaICTpovinný 
PrvoukaPRVpovinný 
VlastivědaVLpovinný 
PřírodovědaPŘ 1povinný 
Multikulturní výchova MTK1povinný 
ZeměpisZpovinný 
Přírodověda PŘ 2povinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
DějepisDpovinný 
Výchova k občanstvíOVpovinný 
Multikulturní výchova MTK2povinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Dramatická výchova DRpovinný 
Výchova ke zdravíVZpovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Člověk a svět práceČaPpovinný 
Anglická konverzaceAJKnnepovinný 
Školní sněmsněmnepovinný 
Ukrajinský jazyk a literaturaUA  
Člověk a společnostČaSpovinný 
Čeština jako druhý jazykČJdjpovinně volitelný 
Dramatická výchova DR 5+6nepovinný 
asistence pedagogaAS  
MŠ dopolední programMŠ dopol  
MŠ odpolední programMŠ odpol  
Počet předmětů: 31