Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 4, 110 00 Praha 1
Přihláška do 1. ročníku ZŠ
V současné době není možné se registrovat k zápisu na základní školu. Registrovat se bylo možné do 07.04.2019 20:00. Pro další informace kontaktujte školu.